Liên hệ

Tâm Thiền – Nguyễn Hồ Huy Khoa

Hương Từ Bi là trang web thể hiện những quan điểm của Tâm Thiền về tình yêu thương, hướng đến tình yêu thương chơn thật, vô vị lợi, sẵn sàng trao tặng mà không mong cầu hồi đáp, ngõ hầu tiến tới đạt được niềm an lạc, và hạnh phúc vĩnh cửu.

Chỉ đơn giản là hay biết những vọng niệm hơn thua, phải quấy, tốt xấu, những xúc cảm vui buồn thương giận, hay biết chúng như chúng đang là mà không khởi nghĩ thêm gì khác, không tham đắm, không lãng tránh, không diệt trừ, chỉ nhìn, nhìn, và nhìn thẳng vào chúng, bạn sẽ nhận ra tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tự tan đi của chúng, liền ngay đây bạn sẽ thể nhập vào niềm an lạc, và hạnh phúc, từng chút, từng chút một bạn sẽ hòa nhập hoàn toàn vào an lạc, hạnh phúc vĩnh cửu.

Tâm Thiền tên thật là Nguyễn Hồ Huy Khoa, sinh ngày 22-12-1983, khai sinh ngày 3-1-1984, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ:

Email: tuvan@huongtubi.net

Zalo: 082 99 63073

Facebook: Thiền Tịnh Tâm

https://facebook.com/thientinhtam.nguyenhohuykhoa